Η Σύνθεση του Χάρτη

2021-02-18

Ο Συνδυασμός Πληροφορίας για τη βασική δομή.  Η τέχνη της αστρολογίας βασίζεται στο συνδυασμό των διαφορετικών δεδομένων, τα οποία συνθέτουν ένα μοναδικό σύνολο. Ο γενέθλιος χάρτης μοιάζει με μια ψηφιακή εικόνα που αποτελείται από πολλά pixel, συνδέοντας όλα τα pixel μεταξύ τους προκύπτει μια σύνθεση, η εικόνα. Κάθε πλανήτης σε ζώδιο, σε οίκο και η ακμή του οίκου, μας δίνει πληροφορίες και συνθέτει τη συνολική εικόνα ενός ωροσκοπίου. Μέσα από τους Πλανήτες, τα Ζώδια, τους Οίκους  και τις γωνίες που σχηματίζονται συλλέγουμε σημαντικές πληροφορίες και χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους ερμηνείας μπορούμε να έχουμε μια λεπτομερή περιγραφή της προσωπικότητας του ατόμου. Η Σύνθεση των βασικών στοιχείων της Αστρολογίας του αστρολογικού χάρτη, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ιδιοσυγκρασία και σημαντικές πτυχές της προσωπικότητας του. Η σωστή σύνθεση της πληροφορίας και η ανάλυση, θα μας αποκαλύψει τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες , τις γονικές επιρροές, τις οικογενειακές συνθήκες, την ικανότητα να βιώσουμε ευτυχία και ικανοποίηση, τον τρόπο ζωής την δυνατότητα της σταδιοδρομίας, την ικανότητα σε θέματα της αγάπης. Ο Αστρολογικός χάρτης μας βοηθά να προσδιορίσουμε πως θα λειτουργήσουν  οι ενέργειες των πλανητών ως δυναμικό , ως γεγονότα ή εξελίξεις στη ζωή του ανθρώπου και πως θα χρωματίσουν την προσωπικότητα του. Αναγνωρίζοντας τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μπορεί ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για να προοδεύσει και να εξελιχθεί. 

Ο γενέθλιος χάρτης δεν είναι στατικό γεγονός, αλλά το δυναμικό του αναπτύσσεται διαρκώς. Η μετακίνηση των πλανητών ενεργοποιεί ή εμποδίζει τη ροή της ενέργειας φέρνοντας αλλαγές, γεγονότα και νέα ξεκινήματα. Οι πλανήτες δεν αποτελούν την αιτία που προκλήθηκαν τα γεγονότα ,αλλά είναι δείκτες που απεικονίζουν τα γεγονότα.

Προοδευτικό Ωροσκόπιο- Η Εξέλιξη 

 Στην Αστρολογία ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί η αρχαία Τεχνική των Προοδευτικών Ωροσκοπίων και των Κατευθύνσεων. Τα δευτερεύοντα προοδευτικά εξισώνουν μία μέρα με ένα χρόνο ζωής, δηλώνουν πως εξελίσσεται ένας χάρτης και επισημαίνουν σημαντικές ηλικίες που συμβαίνουν αλλαγές ή εξελίξεις με βάση τον γενέθλιο χάρτη. Για να δείτε πού βρίσκεται τώρα ο προοδευμένος Ήλιος, μπορείτε ξεκινώντας από την ημερομηνία γεννήσεως να προσθέσετε τα χρόνια της ηλικίας σας μετρώντας  «μία ημέρα για ένα χρόνο»  ζωής, προχωρήσετε δηλαδή τόσες μέρες από την ημερομηνία γεννήσεως όσες και η ηλικία σας και δημιουργείστε  τον αστρολογικό χάρτη εκείνης της μέρας.  Η προοδευτική κίνηση του Ήλιου μέσα σε ένα ζώδιο καλύπτει 30 μοίρες έτσι οι 30 μοίρες αντιστοιχούν σε τριάντα χρόνια ζωής.  Η προοδευτική κίνηση του Ήλιου  περιγράφει πως εξελίσσονται οι δυνατότητες του γενέθλιου χάρτη στο χρόνο πνευματικά, πως αναπτύσσονται ψυχικά και συμβολίζει την εξέλιξή μας μέσα από την αναζήτηση, τις δοκιμασίες τις προσωπικές μεταμορφώσεις και μοιάζει με το ταξίδι ενός ήρωα που θα διανύσει ο άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του.


Ηλιακή Επιστροφή

Η Ηλιακή επιστροφή είναι ένας αστρολογικός χάρτης που υπολογίζεται κάθε χρόνο όταν ο Ήλιος θα επιστρέψει στη γενέθλια μοίρα του. Είναι ένα γράφημα που χρησιμοποιείται για να αντλήσουμε πληροφορίες για το πώς θα κινηθεί το προσωπικό έτος. Είναι ένα μέρος της προγνωστικής αστρολογίας που μας βοηθά μαζί με τα άλλα συστήματα να προσδιορίσουμε θέματα και  σημαντικές πληροφορίες για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Ο Ωροσκόπος της Ηλιακής Επιστροφής, δίνει ένα ισχυρό στοιχείο για το πώς να διαχειριστείτε τον εαυτό μας τους επόμενους δώδεκα μήνες. Ο οίκος στον οποίο βρίσκεται ο Ήλιος δείχνει που θα συγκεντρώσει την ενέργεια του, σε τι θα εστιάσουμε  για το επόμενο έτος. Τα αποτελέσματά της θα εξασθενίσουν μόλις εμφανιστούν τα επόμενα γενέθλιά σας με ένα νέο γράφημα Ηλιακής Επιστροφής.

Πλανητικές Διελεύσεις και η Ενεργοποίηση

Οι Πλανητικές Διελεύσεις περιγράφουν τις κινήσεις των πλανητών .Καθώς κινούνται γύρω από το ωροσκόπιο, απελευθερώνουν το δυναμικό τους, επιδρούν με παροδικά ερεθίσματα στις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Σηματοδοτούν μια περίοδο αλλαγής και αντιπροσωπεύουν ένα αποτέλεσμα που πηγάζει από το δυναμικό των πλανητών και των όψεων που ενεργοποιούνται.Οι όψεις που δημιουργούνται από τους ταχύτερους πλανήτες επηρεάζουν για μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα οι μεταβολές που δημιουργούνται από τον Ήλιο διαρκούν περίπου δυόμισι ημέρες και από την Σελήνη μόλις τέσσερις ώρες. Οι όψεις ανάμεσα στους πλανήτες που κινούνται πιο αργά (Κρόνος, Δίας, Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) είναι πιο ισχυρές από αυτές των γρήγορων πλανητών. Οι διελεύσεις συνδέουν πλανήτες που μπορεί να έχουν συμβατές ενέργειες και δυναμώνουν την ενέργεια τους, αλλά και μη συμβατούς με αποτέλεσμα να έρχεται η ενέργεια τους σε σύγκρουση. Οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στις διελεύσεις. Το πως αντιδρούν εξαρτάται από το επίπεδο αυτογνωσίας τους. 

Πλανητικές Επιστροφές

Μια πλανητική επιστροφή συμβαίνει όταν ένας πλανήτης επιστρέφει στη θέση που βρισκόταν όταν γεννήθηκε το άτομο. Σημαίνει ότι ένας κύκλος εμπειριών κλείνει και πρόκειται να ξεκινήσει ένας νέος. Οι πλανήτες χρειάζονται διαφορετικό χρόνο ο καθένας για να επιστρέψουν εκεί που ήταν όταν γεννήθηκε κάποιος:

Ο Δίας θέλει περίπου δώδεκα χρόνια για να ολοκληρώσει το ζωδιακό κύκλο. Στην αρχή κάθε κύκλου φυτεύονται οι σπόροι και καλλιεργούνται για 3 χρόνια, θερίζονται σε 6 χρόνια στα 9 χρόνια ο κύκλος κλίνει και ένας νέος ετοιμάζεται να αρχίσει. Έτσι δημιουργούνται κύκλοι ευκαιριών του Δία και σημαντικές δυνατότητες επιτυχίας.

Ο Κρόνος χρειάζεται περίπου 29 χρόνια για να ολοκληρώσει το ζωδιακό κύκλο. Η πρώτη επιστροφή του Κρόνου στη γενέθλια θέση του συμβαίνει όταν είμαστε 28-30 χρονών, είναι η επίσημη ενηλικίωσή μας. Κατά τη κίνησή του σχηματίζει σημαντικά τετράγωνα με την γενέθλια θέση του, αλλά αξιοσημείωτη όψη είναι η αντίθεση, η οποία συμβαίνει περίπου στα 42-44 έτη και τότε λέμε πως συμβαίνει η κρίση της μέσης ηλικίας. Ο Κρόνος μας καλεί να επαναξιολογήσουμε όσα καταφέραμε, να επανεκτιμήσουμε τη ζωή μας και να αλλάξουμε κατεύθυνση αν χρειαστεί.

Ο Ουρανός χρειάζεται 84 χρόνια για να ολοκληρώσει το ζωδιακό κύκλο. Η πιο σημαντική όψη του ουρανού είναι η αντίθεση που σχηματίζει με την γενέθλια θέση του για  μια μόνο φορά στην ζωή μας. Η αντίθεση του συμβαίνει στην ηλικία, περίπου, των 42 και συνδέεται στενά με τον 7ο οίκο και χαρακτηρίζεται σαν όψη κρίσης της μέσης ηλικίας. Είναι μια αγχωτική στιγμή αλλά ξαφνικά ανοίγει πόρτες για νέα ενδιαφέροντα, ενώ μπορεί να τερματιστούν γάμοι ή συνεργασίες αλλά και να ξεκινήσουν εντελώς ξαφνικά.

© 2021 Asteroskonis - Αστρολογία και Παιδιά..🤴..by Rania Markelli
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε